fbpx

En unik mulighed for
at brande din virksomhed

Find dine talenter på Karrieremesse Esbjerg

 

Find dine næste
unge talenter

På Karrieremesse Esbjerg har I mulighed for at hen­vende jer direkte til studerende og dimittender fra Esbjergs uddannelses­institutioner, samt andre, der vil høre om karrieremulig­hederne i Esbjerg og omegn.

Karrieremesse Esbjerg afholdes altid den sidste torsdag i september måned.

Karrieremesse Esbjerg outline logo
+ 1.000 deltagere
Karrieremesse Esbjerg outline logo
+62 uddannelser
Karrieremesse Esbjerg outline logo
+50 virksomheder

Ansigt til ansigt med studerende

Her er mulighed for at komme i kontakt med talenter inden for mange uddannelsesretninger – uanset om jeres målgruppe er inden for økonomi, markedsføring, web og programmering, ingeniør, byggeteknik, miljø, sundhed, energi – og offshore m.fl. Derudover vil Akademikernes A-kasse, samt Ingeniørforeningen deltage med deres medlemmer.

Ved at deltage i Karrieremesse Esbjerg får din virksomhed en unik mulighed for at profilere sig over for potentielle fremtidige medarbejdere.

Karrieremesse Esbjerg er Sydjyllands eneste Karrieremesse og samtidig Syddanmarks største. Den giver os en unik mulighed for at vise, at vi her i området har et stort jobmarked, der er værd at flytte for.

Muligheder for samarbejde

Uanset om din virksomhed er stor eller lille, har ledige stillinger og/eller ønsker at samarbejde med en studerende, er I velkommen til at deltage med en stand på messen.

Karrieremessen er ikke alene en mulighed for at møde eventuelle fremtidige medarbejdere, men ligeledes en mulighed for at orientere sig i de muligheder, der ligger i et samarbejde med studerende undervejs i deres uddannelse via praktikforløb, projekt- eller specialesamarbejde.

Messen henvender sig primært til studerende på videregående uddannelse og fra sidste del af studiet eller netop dimitterede. Som noget nyt har vi i 2018 også inviteret sidste års elever fra gymnasiet med, så vi kan være med til at vise dem at der er et jobmarked både at blive for og komme  hjem til efter endt uddannelse.

De studerende kommer først og fremmest for at orientere sig om jobmuligheder efter endt studie, skabe netværk, finde samarbejdspartnere til projekter, praktikforløb eller studiejob.

Messen markedsføres i hele regionen, hvorfor der også kommer besøgende fra uddannelsesretninger, som vi ikke har lokalt.

 

Deltagerprofil 2018

I 2018 var gennemsnitsalderen på deltagerne 27 år, og 83 % af de besøgende var dimittender eller studerende. Det betyder at sidste år var 17 % af de besøgende jobskiftere.

Hele 67 % svarede at de havde stiftet bekendtskab med virksomheder, som de ikke kendte til i forvejen! Det viser at messen er en unik mulighed for at brande sig for fremtidige medarbejdere.

Tidligere deltagere

Her kan du høre tidligere udstilleres oplevelse af Karrieremesse Esbjerg.

Rambøll deltog i Karrieremesse Esbjerg for at komme i kontakt med dygtige unge kandidater.

Blaaholm A/S havde en stand til Karrieremesse Esbjerg 2017. Hør i dette interview med Kim Stenager hvorfor Blaaholm valgte at detage i messen.

Hør her hvad Holger Christiansen A/S – a Bosch Group Company får ud af at deltage på messen.

Hvornår afholdes der karrieremesse i Esbjerg?

Karrieremesse Esbjerg afholdes hvert år den sidste torsdag i september.

Det er Business Esbjerg, der står bag messen.

Hvad koster det at deltage?

Som virksomhed koster det 10.000 kr. for en stand.

Dog er der rabat såfremt din virksomhed er medlem af Business Esbjerg, Provarde, Tønder Erhvervsråd eller Udvikling Vejen.

Din medlemspris er 7.500 kr.

Hvad er med i prisen?

 • Messestand på 3×2 meter
 • Frokost og forplejning på messedagen
 • Profil og annonce i messebog, således du får et fuldt opslag
 • Unik mulighed for at brande din virksomhed
 • Profilering af messen og din virksomhed gennem samarbejdspartnere
 • Profilering på sociale medier
Hvor stor er standen?

Standen er 3 x 2 meter, uden bagbeklædning.  Medbring derfor roll-ups eller messestand.

Det er forskelligt hvad andre virksomheder har med af materiale.

Hvad er der på standen?

På standen er 2 caféborde med dug, og mulighed for at tilslutte strøm.

Der er desværre kun meget dårligt wifi, da messen foregår på selve hallens bane. Vi anbefaler derfor, at såfremt man har brug for wifi, at der foregår via mobiltelefon eller anden enhed.

Er der forplejning på dagen?

Til udstillerne på Karrieremesse Esbjerg er der let frokost før messen.

Der er ligeledes kaffe, the og vand i løbet af dagen – vi forsøger så godt som det er muligt at komme rundt til jer på standene.

Ligeledes er der pauserum, hvor der serveres kage og lidt at drikke, og giver en mulighed for at slappe af i løbet af eftermiddagen.

Hvad koster profil og annonce i messebogen?

Både jeres profil og annonce i messebogen er med i jeres pris.

Ved tilmelding sender vi materiale til jer for udfyldelse af jeres profil.

Hvem står bag messen?

Karrieremesse Esbjerg arrangeres af Business Esbjerg, som led i vores arbejde indenfor tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft.

Hvem besøger messen?

Du kan se de besøgende fra 2017’s profil her.

Karrieremesse Esbjerg har samarbejde med følgende partnere:

 • Ingeniørforeningen IDA
 • Erhvervsakademi Sydvest
 • Energimetropol Esbjerg
 • Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg
 • Rybners
 • SDU
 • UC Syd
 • Aalborg Universitet Esbjerg
 • Erhvervsakademi Lillebælt
 • Akademikernes A-kasse

Der alle markedsfører Karrieremesse Esbjerg overfor sine studerende og medlemmer.

På den måde bliver messen markedsført til samtlige studerende i form af udlevering af messebøger (et oplag på 3.500 stk), sociale medier, plakater, karrierecaféer på skolerne, information på intranet mm.

Derudover sendes messebogen ud elektronisk(via link) til Ingeniørforeningens medlemmer, samt medlemmer af Akademikernes A-kasse

Hvornår er der deadline for tilmelding?

Deadline for tilmelding er i 2019 er d. 15. juni.

Materiale til indlevering?

Både profil og annonce er med i jeres deltagerpris.

Vi skal bede om jeres materiale allersenest d. 14. august, men meget gerne før!

Materialet, der skal udfyldes findes her.

Randi Høxbro
Erhvervskonsulent
60602310
Skal din virksomhed med?

Karrieremesse Esbjerg er for jer, der gerne vil møde kandidater til ledige stillinger, praktik, projektsamarbejde, eller blot brande din virksomhed overfor kommende kandidater